استودیو عکس و فیلم سپیدار

به محل جدید خود واقع در بلوار باهنر نرسیده به پل قویون برج عرش جنب تاسیسات ارومیه انتقال یافت

شماره تلفن  :۰۹۱۴۴۴۷۶۷۶۲